Odpory slouží k omezení nárazových proudů při připínání asynchronních generátorů nebo distribučních transformátorů k rozvodné síti 3x400V. 

Dodávají se v rozváděčových skříních včetně stykačů. Určené pro výkony generátorů od 100kW do 1500kW. 

Ideální tam, kde není možno přebudovat rozvodnou síť z důvodu omezené kapacity přívodního vedení, nebo nelze vyměnit vn transformátor za větší.

 

Omezovací odpory - reference