Odpory určené k maření energie z meziobvodu frekvenčního měniče do tepla. Odpory se vyrábějí ve standardních výkonových řadách ve čtyřech různých provedeních, podle typu housingu a osazení termospínačem.

Typové značení: VW3BR(S)yyyRxxx(T)

Kde yyy je výkon, S je volitelný nerezový housing, xxx je ohmická hodnota, T je termospínač.

Příklad:

VW3BR1000R052 = pozinkový housing, 1000W, 52R, bez termospínače

Reference

Katalog odporů